74 - Kattalintxu

Letra eta bideoa

Katalintxu, lora ederra,
zeu krabelina fina,
antzina egin jatan
zeuganako mina.


Zeuganako min hori
pentsatu ezkero,
ezin dot lorik egin
ametsetan baino.

Katalintxu, lora ederra,...

Amuak bota ditu
ura barrenian
arrankaiak koixteko
eria danian.
Arrankaia juan da
Bilboko urira,
German geratu da
zerura begira.

Katalintxu, lora ederra... (bi)

Zeuganako min hori
pentsatu ezkero,
ezin dot lorik egin
ametsetan baino.

Katalintxu, lora ederra...

Kredituak

Arabako herri kanta / Abeslaria: Gorka Knörr "Txalaparta" (1976) Oskorri "The pub ibiltaria 6" (2002)

Bilbo Kantari